Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Στο δρόμο για τα παχνιά


Αφ’ ενός τα γεγονότα,
τετριμμένα ειωθότα…
Τα συντάγματα κι οι νόμοι, εκλογές και κυβερνήσεις,
προγραμματικές δηλώσεις, επισκέψεις, διακηρύξεις,
των εθνών οι παραδόσεις, των λαών οι προσδοκίες
για παγκόσμια ειρήνη, δικαιώματα, αξίες.

Αφ’ ετέρου τα παρόντα,
δεδομένα και βοώντα…
Τραπεζίτες, εταιρείες υπεράνω των συνόρων,
κεφαλαίων διακινήσεις υπεράκτιων πρακτόρων,
αστοιχείωτοι και φαύλοι σκοτεινά εξωνημένοι,
διαπλεκόμενοι των Μέσων, πονηρά προβεβλημένοι.

Και στου μέλλοντος την κρίση,
αν η ανοχή κρατήσει…
Σε γραφεία ειδημόνων σχεδιασμένη η πορεία:
Ιστορία και Πατρίδα, εθνική κυριαρχία,
λέξεις δίχως σημασία μες στην ομοιομορφία,
κάτοικοι αριθμημένοι τού παγκόσμιου αρχείου,
και τροφή μεταλλαγμένη στα παχνιά τής υδρογείου.