Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Ο εμπνευστής και η πορεία

 
Ο αρχηγός ενέπνευσε και ακολούθησαν πολλοί,
προχώρησαν με πάθος,
το πήραν όλοι πάνω τους σαν ιερή αποστολή,
εγχείρημα με βάθος.

Οι δυσκολίες τής αρχής αμέσως ξεπεράστηκαν,
το ηθικό ακμαίο,
οι λίγοι υπονομευτές σε λίγο ξεσκεπάστηκαν,
το δίδαγμα σπουδαίο.

Ενότητα και δύναμη, ελπιδοφόροι οιωνοί. 
Αντίπαλοι φθαρμένοι.
Επιχειρήματα γερά, κανόνας η επιμονή,
πολλοί οι στρατευμένοι,

Σε τακτική συνάθροιση μια διαφωνία ξαφνική
προκάλεσε εντάσεις,
δύο στελέχη σοβαρά με κάποιαν άλλη λογική
κατέθεσαν προτάσεις.

Ορμητικός ο αρχηγός χωρίς καμιά χρονοτριβή
αντέδρασε με βία,
κατήγγειλε το διάβημα, προχώρησε στη διαγραφή,
το είπε αταξία.

Με την οργή τού αρχηγού πολλοί ενοχληθήκανε,
μα μείναν στη σιωπή τους,
μονάχα πέντε φώναξαν, αυτό δεν το δεχτήκανε
και ήρθε η διαγραφή τους.

Συσπειρωμένοι οι πολλοί με τον γενναίο αρχηγό
συνέχισαν το δρόμο,
τους εμπνευσμένους λόγους του τους είχανε για οδηγό,
τους θεωρούσαν νόμο.

Πορεία θριαμβευτική, κατάφεραν και νίκησαν·
δική τους εξουσία.
Δικαιωμένος αρχηγός, οι οπαδοί τον ύμνησαν,
τον έβλεπαν μεσσία.

Με σθένος ξεκινήσανε για τη μεγάλη αποστολή,
το χρέος στην πατρίδα.
Αυξήθηκαν οι οπαδοί και πλάτη βάλανε πολλοί,
μεγάλη η ελπίδα.

Σημαντικά τα βήματα για βελτιώσεις κι αλλαγές.
Πολλές οι αντιστάσεις.
Για χρόνια προβλήματα δρομολογήθηκαν τομές,
υπήρξαν κι αντιφάσεις.

Απόλυτος ο αρχηγός, ταχείες οι αποπομπές
αυτών που διαφωνούσαν.
Φιλόδοξοι, ιδιοτελείς, δουλόφρονες εξυμνητές
γοργά επικρατούσαν.

Τα χρόνια προχωρούσανε, φιλότιμοι και έντιμοι
στην άκρη τραβηγμένοι.
Όπου για έργα χρήματα, ξεφύτρωναν ανέντιμοι
κι όμως προβεβλημένοι.

Τα χρόνια προχωρούσανε, ο αρχηγός στα πάθη του,
και ποιος να συντονίσει.
Οι δορυφόροι θεατές, ανήμποροι στα λάθη του,
ανίκανοι για λύση.

Οι παλαιοί αντίπαλοι και πάλι στο προσκήνιο
κι ας ήτανε φθαρμένοι.
Με δεδομένους αρωγούς από το παρασκήνιο
ξανά «δικαιωμένοι»!