Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

Αυτοπεποίθηση

 
Τον θαύμασαν πολλοί
για την αυτοπεποίθησή του·
αξιοζήλευτο προσόν.

Σιγά-σιγά η οίησή του.
Και είδανε οι θαυμαστές
ποιο ήταν το ποιόν.