Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Απολίτιστοι και πολιτισμένοι


Σε κάποιο κοντινό βουνό κατέφθασαν οι εκδρομείς,
μικροί-μεγάλοι να χαρούν τις ομορφιές τής εξοχής.
Είχαν κι ωραία φαγητά, περάσαν όλοι τους καλά,
στο τέλος παρατήσανε στα χόρτα τα σκουπίδια τους,
χωρίς καμία ενοχή γυρίσανε στα σπίτια τους.
Αχρείοι, ακαλαίσθητοι, ελεεινοί, αναίσθητοι.

Ύστερα ήρθαν στο βουνό οργανωμένοι «εκδρομείς»
και γίνανε απρόσκοπτα κατακτητές τής κορυφής.
Αφού την ισοπέδωσαν και την τσιμεντοστρώσανε,
γιγαντιαίες σιδεριές στα γρήγορα υψώσανε.
Αυτοί δεν είναι άθλιοι όπως οι άλλοι εκδρομείς,
είναι καλοί επενδυτές και άνθρωποι περιωπής!...