Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Τάισμα

 
Ένας σκύλος άγριος, σαν με δει, γρυλίζει, 
αν και δεν τον πείραξα, όλο με γαβγίζει.  
Κάποιος με συμβούλεψε να σηκώσω ξύλο
και να δώσω μάθημα στον κακό το σκύλο.

Παλαιός πολιτευτής, με πληθώρα φίλους,
μού ’δωσε αντίθετη συμβουλή για σκύλους:
Κάνε κράτει στο θυμό, μη σηκώνεις ξύλο,
άρχισε και τάιζε τον κακό το σκύλο!

Άρχισα το τάισμα στον κακό το σκύλο.
Έκοψε το γάβγισμα και με βλέπει φίλο.
Από την εχθρότητα στην πλαστή φιλία,
μ’ ένα μικροέξοδο βρήκα ησυχία!