Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Αφημένα

 
Τον πρώτο λόγο: λογιστές,
ανέγνωμοι διαχειριστές,
ωμοί διεκπεραιωτές,
των ξένων τοποτηρητές.

Χαμένοι στην αφάνεια
οι οραματιστές,
μα ούτε και τους ψάχνουν.
Ενώ πολλοί πιστεύουνε
πως πλέον δεν υπάρχουν.