Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Ποιότητα

 
Συμβάσεις, κανόνες, θεσμοί, στερεότυπα,
ανάγκες και μέριμνες πολυπληθείς·
τα σκήπτρα κρατά διαρκώς η πεζότητα.
Και κάποια ποιότητα πώς να τη βρεις;

Αγένειες, πάθη, κακίες, μικρότητες,
ανάρμοστα λόγια, φιλίες ψευδείς,
γελοίες κινήσεις, φτηνές σκοπιμότητες.
Και κάποια ποιότητα πώς να τη βρεις;

Στην άκρη την άφιλη πραγματικότητα.
Στην άκρη πεζά, τετριμμένα, φτηνά.
Και νά την. Υπάρχει! υπάρχει ποιότητα.
Μαζί της μια κάποια ελπίδα ξυπνά.