Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Προσχωρήσεις

 
Νοσταλγεί την εξουσία,
μα την έχουνε οι άλλοι
που τους είχε απορρίψει·
ήξερε πως ήσαν φαύλοι.

Τού ’λειψε η εξουσία,
κι ένας τρόπος έχει μείνει·
να συμπορευτεί μαζί τους,
βουλευτής ξανά να γίνει.

Κι έτσι τα παλιά του βέλη
έχουν γίνει παλαμάκια.
Οδηγός ο Μακιαβέλι
στου γκουβέρνου τα σοκάκια.