Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

Τι θέλουν από σένα

 
Να είσαι πάντα φοβισμένος,
ν’ αποζητάς την προστασία
από εκείνους που ασκούνε
ανάλγητα την εξουσία.

Να είσαι καταπτοημένος,
να καρτεράς τη σωτηρία   
από αυτούς που φαλκιδεύουν
την όποια σου ελευθερία.

Να σ’ έχουν βαρυφορτωμένο
με ενοχές κι υποχρεώσεις,
και στην αξιοπρέπειά σου
να κάνεις τακτικά εκπτώσεις!

(στις φασιστικές δημοκρατίες)