Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Γραφείον συνοικεσίων (αντιιικόν)


Δημόσιος υπάλληλος ετών πενηνταδύο,
διαθέτων ιδιόκτητον οικίαν εν Θησείω,
επιθυμεί συμβίωσιν ή γάμον με κυρίαν,
παραπλησίαν έχουσαν μ’ εκείνον ηλικίαν.

Ουδόλως ενδιαφέρεται δια την καταγωγήν της,
ούτε δια προίκα και γονείς, βίον και διαγωγήν της,
ούτε αν είναι δεσποινίς, χήρα ή διαζευγμένη.
Να είναι μόνον υγιής και εμβολιασμένη!