Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Χαμένα νερά

 
Πολλές μικρές νεροσυρμές,
ρυάκια ξεκομμένα,
άλλα εδώ, άλλα εκεί·
και τα νερά χαμένα.

Ένας δε βρίσκεται να βγει,
μια δίοδο ν’ ανοίξει,
να μαζευτούνε τα νερά,
ποτάμι να βουίξει.

Να πάρει το σκουπιδαριό,
για χρόνια μαζεμένο,
ν’ ανθίσει κάποια ομορφιά
σε τόπο μαυρισμένο.