Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Εκφοβισμοί

 
– Χωρίς εμένα, χάος!
– Μα και με σένα, χάος!
– Ναι! αλλά το γνωρίζετε
   το χάος σας με μένα,
   ενώ των άλλων άγνωστα,
   παρακινδυνευμένα!...