Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Όταν υπήρχανε σατράπες

 
Μειλίχιος, απλά ντυμένος, ευγενής,
με οπαδούς τριγυρισμένος, προσηνής
ο σατραπίσκος κατεβαίνει στο λαό,
σαν τις ταινίες που τις λέγαμε μελό.

Ωραία λόγια και ταξίματα γλυκά,
δασκαλεμένος να μιλά για ιδανικά,
ο σατραπίσκος κατεβαίνει στο λαό
αγωνιστής για της πατρίδος το καλό!

Μείνε, καλέ μας σατραπίσκε, όσο θες,
εμείς πιστεύουμε τα πάντα, όσα λες,
σ’ έχουμε τόσο συνηθίσει οι πικροί,
στη σιγουριά τής παρακμής μας σταθεροί!...