Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Μόνο γαβ!Του άπλωσαν πολλές φορές
της επιείκειας το χέρι.
Απάντησή του μόνο γαβ!

Το άδικό του φανερό,
καθένας γύρω του το ξέρει,
μ’ αυτός επίμονος στο γαβ!

Επιθυμία του παλιά
δικά του όλα να τα πάρει,
και πάντα έτοιμο το γαβ!

Δε σταματάει ν’ απαιτεί,
του ξανακάνουνε τη χάρη.
Κι εκείνος γαβ και πάλι γαβ!