Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΡητορικάΠοια ευαισθησία έχουν οι διεκπεραιωτές;
Πόση ανθρωπιά διαθέτουν ξένων τοποτηρητές;
Πόσο αξιοπρεπείς εκείνοι οι βαλτοί διαλαλητές;
Πόσην Ιστορία ξέρουν λογιστές-διαχειριστές; 
Πώς μιλούνε για πατρίδα άφρονες εκποιητές;

(Πλείστοι τούτων εκλεγμένοι,
λίαν επιβραβευμένοι·
ενιαίον καθεστώς!
Κεκρυμμένη η αιδώς.)