Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Χαμηλότερα


Το νέο, ξαφνικό, σαν κεραυνός
ο θάνατος του άξιου Λευτέρη,
υπόδειγμα αυτός ο χωριανός,
καθένας μας καλά το ξέρει.
 
Τα προτερήματά του θαυμαστά,
ξεχώριζε απ’ όλους ο Λευτέρης,
τα έργα και τα λόγια του σωστά,
ειλικρινής, καλός και χρυσοχέρης.

Σαν να πενθούνε όλοι στο χωριό,
η λύπη για τον άνθρωπο μεγάλη,
μα λίγο χαμηλόφωνα θα πω,
για μια κρυμμένη μας αλήθεια άλλη.
 
Με το Λευτέρη οι συγκρίσεις οχληρές,
κατώτεροι φαινόμασταν οι άλλοι.
Στις μετριότητές μας τώρα τις γνωστές
τον πήχη πιο ψηλά κανείς μη βάλει…