Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Συνέχεια

 
Με νόμους δοτούς ψαλιδίζει
Συντάγματος άρθρα ρητά,
το κνούτο συχνά ανεμίζει,
γι’ ασφάλεια πάντα μιλά.

Σε καίριες θέσεις πιασμένη,
ερείσματα έχει γερά
η χούντα, ποτέ δεν πεθαίνει,
προσχήματα βρίσκει πολλά.

Ποικίλοι μικροί εστεμμένοι
χαλκεύουν δεσμά φανερά.
Θεσμοί με αγώνες στημένοι
σαν σώματα μένουν νεκρά.
Υπήκοοι παγιδευμένοι
κρατούν τα κεφάλια σκυφτά.