Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Σαν πλάνη

 
Γνωστός ο δημοσιολόγος,
σημαντικός αναλυτής,  
με προσεγμένες τις εκφράσεις
αποδεκτός σχολιαστής. 

Ελεγκτικός στην εξουσία,
η κριτική του σθεναρή,
σε κάθε δημοσίευσή του
η τεκμηρίωση γερή.

Καλός ο δημοσιολόγος,
μα ξάφνου άλλη η γραφή,
αμφίβολο το γράψιμό του·
περίεργη η αλλαγή.

Υποστηρίζει μία θέση
μ’ επιχειρήματα λειψά,
σε τρία τελευταία άρθρα
στην εξουσία φιλικά.
Βρίσκεται άραγε σε πλάνη;
κάτι αλλιώς το εκτιμά;

Πολλές κουβέντες στα γραφεία,
φαρμακεροί υπαινιγμοί,
και στους ψαγμένους αναγνώστες
πικροί οι προβληματισμοί.