Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

Ο κύριος Στάρος


Πανίσχυρος ο κύριος Στάρος,
οι συμπαθούντες αρκετοί,
«ανοησίες» αντιπάλων
τις έχει εκμεταλλευτεί.

Αδίστακτος στο σχεδιασμό του
τραβάει δίχως συστολή,
με νώτα εξασφαλισμένα
μικρούς, μεγάλους απειλεί.

Ανέλεγκτος ο κύριος Στάρος,
στους παρακείμενους σκαιός,
αφ’ υψηλού θωρεί τους πάντες,
και στον καθρέφτη του θεός.

Αμείλικτος στους διαφωνούντες,
για θύματά του αδιαφορεί,
οι συμπαθούντες λιγοστεύουν,
μεγάλο πλήθος δυσφορεί.

Ακράτητος ο κύριος Στάρος,
αγέρωχος· μοναχικός;
ή σε αθέατα γραφεία
δουλεύει άλλων σχεδιασμός;