Σάββατο 4 Ιουνίου 2022

Με τού ανέμου το συμφέρον

 
Για την πατρίδα και το έθνος
οι διακηρύξεις ηχηρές·
δεδηλωμένος εθνικόφρων.

Μετά το δημοψήφισμα,
με νικητή το βασιλιά,
«πάππου προς πάππου βασιλόφρων».

Στο άλλο δημοψήφισμα,
με τελειωμένο βασιλιά,
«ανέκαθεν ελευθερόφρων».

Σε αλλαγή τού κλίματος,
με φανερούς υπαινιγμούς
πως είναι και αριστερόφρων».

Και όταν απεβίωσε,
τα σχόλια φαρμακερά:
εποχιόφρων, ανεμόφρων,
τρικυμιόφρων, τιποτόφρων.

Αλλά κανείς δεν έμαθε
των κληρονόμων τη χαρά:
Ένας κρυμμένος χρηματόφρων!