Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Φαλκίδευση

 
Σιγά-σιγά το κλάδεμα –
απλή η επινόηση –
τα λόγια παραπειστικά.
Στον ύπνο η διανόηση.

Το κλάδεμα προχώρησε,
κοπήκανε πολλά κλαδιά,
απόμειναν γυμνοί κορμοί
και λίγη βλάστηση παλιά.

Σαν ναρκωμένοι οι λαοί
σε νομικά εκτρώματα.
Κι ακόμα η αφέλεια
μιλά για δικαιώματα,
καλογραμμένα στα χαρτιά,
κι ας γίναν νεφελώματα.

Απρόσμενα υποχωρεί
ο παλαιός πολιτισμός, 
σαν λοιμική απλώνεται
μεταλλαγμένος φασισμός.