Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Νεοφυή αντιαξιώματα

 
Οθονοκράτωρ
Πρεντάτωρ
Κοβιντάτωρ 
Αιολοσιδεράτωρ
Κλιματοκράτωρ

και οι αντίστοιχοι ορισμοί :
Των καναλιών ο χορηγός, καλός χρηματοδότης,
στημένων συνεντεύξεων γενναίος θιασώτης.

Διαχειριστής λογισμικών αισχρής κακοβουλίας,
φίλων κι εχθρών ωτακουστής κρυμμένης ασυλίας.

Μοιραίος γριποχειριστής, άμετρος μασκολάτρης,
φασιστομέτρων εμπνευστής, στυγνός προστιμοβάλτης.

Αιολικός «επενδυτής», κακός κινητροθήρας,
απείρως ακαλαίσθητος ορέων ολετήρας.

Παράλογος πολέμιος εγχώριου λιγνίτη,
με πράσινες πομφόλυγες διασώστης τού πλανήτη.

Άμα βρεθεί ο ικανός όλα να τα τιμήσει,
και κάποιο πλήθος ικανό να τον χειροκροτήσει,
είναι αδιαμφισβήτητος αντιαξιωμάτωρ.
Του πρέπει πλέον να στεφθεί Αυθέντης και Δικτάτωρ!