Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Επιφυλακτικά

 
Επιστημονικές ειδήσεις,
των ειδημόνων εισηγήσεις,
ανακοινώσεις συνεδρίων,
τετελεσμένα συμβουλίων.

Μα πόσο πια να εμπιστευτείς;
Χαμένη κάθε βεβαιότητα
πως δεν υπάρχει σκοπιμότητα.