Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Οικουμενικός κίνδυνος


Πλούσια χρόνια, πολλά στην Ευρώπη,
όμως πληθώρα τής Γης οι φτωχοί·
μες στην ανέχεια άπειροι κόποι
για κάθε μέρας το λίγο ψωμί.                    

Έχει μικρύνει πολύ ο πλανήτης,
τώρα στον κόσμο αλλιώς διανομή,
καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης·
δε θα ’ναι μόνον εκείνοι φτωχοί.

Σύνορα, κράτη ο πλούτος δεν έχει,
αναζητά εργασία φθηνή,
όλα τα μήκη και πλάτη διατρέχει,
ούτε και νοιάζεται αν αδικεί.

Κι όπου ο πλούτος κινδύνους διαβλέπει,
πάντοτε βρίσκει στα κράτη τρελούς,
στήνει πολέμους, ψυχρά επιβλέπει,
εκμεταλλεύεται ηρωισμούς.

Άθλια στήνει παγκόσμια τάξη
οργανωμένων συχνών απειλών.
Στην επιτήρηση κάθε μας πράξη
των ορατών και κρυφών φασισμών.

Τι απομένει στης Γης τούς πολίτες;
Γνώση να ψάχνουν να βρούνε σωστή,
ν’ αντισταθούνε στους κοσμοαλήτες.
Δούλοι μη γίνουν. Κι ας είναι φτωχοί.