Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Τι ωφελεί;

 
Ακίνητος στεκόμουνα μη φύγει η καρδερίνα.
– πάλι την ώρα σου χαλάς;
Του έδειξα τον Έσπερο· λαμπύριζε στη δύση.
– τ’ αστέρια τι τα μελετάς;
Ξεχώριζα τα χρώματα μες στο ουράνιο τόξο.
– τι ωφελεί να τα κοιτάς;
Του είπα «άκου μουσική, η λεύκα τραγουδάει!».
– ξανά για περιττά μιλάς;

Του έδειξα την κερασιά τη μυριοανθισμένη.
– ωραία! τον Ιούνιο κεράσια φορτωμένη!  

Γαλάζια μάτια ο γείτονάς μου, του τα παινούσαν αρκετοί,
και κείνος περηφανευόταν «όραση έχω δυνατή»!
Όσο κι αν ήταν κάτι ωραίο, ο γείτονάς μου ο καλός
«τι ωφελεί;» ρωτούσε πάντα. Μέχρι το τέλος του τυφλός!

(παιδικές αναμνήσεις)