Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Φασισμοί

 
Παντού παρών ο φασισμός –
αχρείος ετσιθελισμός·

του όχλου, τού αλήτη, τού νταή,
του τιποτένιου εξουσιαστή,
του αστυνόμου που αυθαιρετεί,
του εξαγορασμένου δικαστή,

του υπαλλήλου που κωφεύει,
του δάσκαλου που δυναστεύει,

του μαθητή που αυθαδιάζει,
του έφηβου που εκβιάζει,

γειτόνων που παρενοχλούν,
συζύγων που ασχημονούν,
γονέων που χειροδικούν.

Πληθώρα καθημερινοί,
μόνιμοι ή προσωρινοί
οι φασισμοί των μοχθηρών,
των ανοήτων, των μικρών·

Παντού παρών ο φασισμός.
Κι όπου πολλή η ανοχή,
βαθύς ο καταναγκασμός.